Cho em hỏi về nghĩa vụ công an?

tháng 10 này em đj nghĩa vụ công an nhưng em lại rất kém về khoản này

em muốn hỏi đi nghĩa vụ công an trong 3 năm nếu mình cố gắng thì được hưởng biên chế trong ngành thì biên chế đó là như nào ( em không hiểu biên chế trong ngành là như nào )

và trong quá trình 3 năm đó được khuyến khích đj thi nhưng thi thì thi toán lý hóa của phổ thông hay thi về vấn đề gì để được lên trung cấp học chuyên ngành ạ

Chưa có câu trả lời nào