Em muốn rửa anh có đủ các kích cỡ từ to đến nhỏ để làm album kỷ niệm mà chưa rõ có những cỡ ảnh nào?

Các anh chị chỉ giup em với! Em muốn rửa anh co đủ các kích cỡ từ to đến nhỏ để làm album kỷ niệm mà chưa rõ có những cỡ ảnh nào?
Nguyen Thi Trang
Nguyen Thi Trang
Trả lời 10 năm trước
Cỡ ảnh thì nhìu lém , nhỏ thì 10x15 , 13x18 (thường dùng cho đám tiệc ) lớn hơn có 20x25 , 20x30 ,25x35 , 30x40 , 40x60 lloại to nữa thì 50x75 , 60x90 ,70x110 , 80x120 , là hết rùi , pác rửa hình để bỏ khung kỉ niệm ,nếu nhà to thì làm 50x75 là đẹp ,