Các bác ơi! Cho em hỏi xe warm 50 bây giờ nó yếu quá muốn cho nó mạnh thì phải làm sao (nếu làm độ nhưng đừng lên lòng vẫn để lòng 50 thì làm sao?)

Chưa có câu trả lời nào