Con trai nên chọn iPhone 6S hay iPhone 6S Plus?

Công việc của mình là quản lý nên phải check mail, web thường xuyên, ghi ghép, scan tài liệu.

Đôi khi mình phải chụp ảnh hàng hóa. Ra ngoài đường cũng đi nhiều bằng xe máy do đó cảm giác 6S Plus hơi to. Bạn nào dùng rồi, cùng hoàn cảnh, góp ý giúp! Cảm ơn các bạn?

Chưa có câu trả lời nào