Kiểm tra ngày Active của iPhone?

Mọi người cho mình hỏi nếu mình có 1 con iPhone muốn kiểm tra ngày Active lần đầu tiên thì kiểm tra như thế nào :) mình rùa mấy phần này lắm mong mọi người thông cảm :(

Huyentrinh
Huyentrinh
Trả lời 7 năm trước

Vô đây gõ số serial của IP cần check

https://selfsolve.apple.com/agreementWarrantyDynamic.do

Xem Repairs and Service Coverage: Active
Your product is covered for eligible hardware repairs and service under Apple's Limited Warranty.
Estimated Expiration Date: XX-XX-20XX (trừ đi 1 năm)

 Anh
Anh
Trả lời 4 năm trước

Vô đây gõ số serial của IP cần check
https://selfsolve.apple.com/GetWarranty.do