Hỏi về mã PIN của một số loại đầu thu KTS mặt đất T13?

Tối có một đầu thu KTS loại T13, nhãn ghi VTC tuy nhiên theo tôi biết đó là hàng của Trung Quốc. Khi sử dụng đã khóa một số kênh nay muốn mở lại nhưng không tìm được số PIN (hàng mua lại không có sách hướng dẫn, không có số PIN), muốn dò lại kênh cũng không thực hiện được. Đề nghị hướng dẫn cách thiết lập lại thông số ban đầu hoặc cho biết mã PIN của một số loại đầu thu KTS mặt đất T13 để tôi thử lại. Rất mong nhận được sự hỗ trợ, tôi chân thành cám ơn ! "
thuy linh
thuy linh
Trả lời 11 năm trước
Bạn có thể nhập mã pin của đầu VTC T13 của trung quốc là 0000 hoặc 1111. PIN của một số loại đầu thu KTS mặt đất T13 PIN 2536. Chúc bạn thành công
Lê Sơn
Lê Sơn
Trả lời 10 năm trước

Tối có một đầu thu KTS loại T13, nhãn ghi VTC tuy nhiên theo tôi biết đó là hàng của Trung Quốc. Khi sử dụng đã khóa một số kênh nay muốn mở lại nhưng không tìm được số PIN (hàng mua lại không có sách hướng dẫn, không có số PIN), muốn dò lại kênh cũng không thực hiện được. Đề nghị hướng dẫn cách thiết lập lại thông số ban đầu hoặc cho biết mã PIN của một số loại đầu thu KTS mặt đất T13 để tôi thử lại. Rất mong nhận được sự hỗ trợ, tôi chân thành cám ơn ! "