đột nhiên mất ổ hdd khi đang tải hoặc cài đặt úng dụng cần anh em giúp

chuyện là dạo gần đây pc của mình gặp 1 lỗi khởi động lên vẫn nhận ổ hdd nhưng dùng được 1 chút lại đột nhiên mất ổ cứng hoặc tải game thì 100% mất không hiểu nguyên do mong anh em chỉ cho cách khác phục cảm ơn mọi người
Chưa có câu trả lời nào