Gian hàng bánRao vặtTư vấnHỗ trợ
  Giỏ hàng  Đã xem  Thông báo  Đăng ký  Đăng nhập

Cách đặt pass khóa folder lock?

Minh Nguyen17/01/2020 - 16:50

Lượt xem 27

Tôi muốn hỏi cách khóa folder mà không cần phần mềm, có ai có cách không giúp tôi, vì đây là một tài liệu quan trọng nên tôi không muốn cho ai biết?

  • Cũ nhất
  • Mới nhất
  • Có ích nhất

Thao Nguyen

30/01/2020 - 00:29

tôi mới làm được theo cách này, gửi bạn link tham khảo nhé

https://vatgia.com/hoidap/3869/201675/tat-bieu-tuong-o-khoa-sau-khi-share-thu-muc.html

tôi mới làm được theo cách này, gửi bạn link tham khảo nhé

https://vatgia.com/hoidap/3869/201675/tat-bieu-tuong-o-khoa-sau-khi-share-thu-muc.html

Hung Nguyen

17/01/2020 - 16:52

Bước 1: Mở Notepad

Để mở Notepad, bạn có thể mở từ ô tìm kiếm tại Start Menu hoặc chỉ cần nhấp chuột phải vào bên trong một thư mục, sau đó chọn New -> Text Document.

Tạo tài liệu mới bằng Notepad

Bước 2: Thêm đoạn code vào Notepad

Chỉ cần copy và paste đoạn code bên dưới vào trang notepad bạn vừa mở ở bước 1

@ECHO OFF
if EXIST “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” goto UNLOCK
if NOT EXIST ListSach.Com goto MDListSach.Com
:CONFIRM
echo Are you sure to lock this folder? (Y/N)
set/p “cho=>”
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n...

Bước 1: Mở Notepad

Để mở Notepad, bạn có thể mở từ ô tìm kiếm tại Start Menu hoặc chỉ cần nhấp chuột phải vào bên trong một thư mục, sau đó chọn New -> Text Document.

Tạo tài liệu mới bằng Notepad

Bước 2: Thêm đoạn code vào Notepad

Chỉ cần copy và paste đoạn code bên dưới vào trang notepad bạn vừa mở ở bước 1

@ECHO OFF
if EXIST “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” goto UNLOCK
if NOT EXIST ListSach.Com goto MDListSach.Com
:CONFIRM
echo Are you sure to lock this folder? (Y/N)
set/p “cho=>”
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren ListSach.Com “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
attrib +h +s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to Unlock Your Secure Folder
set/p “pass=>”
if NOT %pass%== DaiNhanVatgoto FAIL
attrib -h -s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
ren “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” ListSach.Com
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDListSach.Com
md ListSach.Com
echo ListSach.Com created successfully
goto End
:End

Bước 3: Chỉnh sửa tên folder và password

Với đoạn code trên, bạn có thể điều chỉnh tên thư mục bạn muốn khóa, cũng như mật khẩu được sử dụng để mở khóa. Tên thư mục mặc định là “ListSach.Com” và đặt mật khẩu cho folder mặc định là “DaiNhanVat”.

Chỉnh sửa tên folder và password muốn đặt

Bước 4: Lưu file Batch

Bây giờ lưu tệp dưới dạng tên bạn muốn, nhưng đảm bảo tên kết thúc bằng “.bat”. Ở đây, List Sách lưu file là Locker.bat.

Lưu file định dạng .bat

Bước 5: Tạo Folder

Bây giờ kích đúp vào tập tin batch bạn vừa tạo (hoặc chọn và nhấn Enter). Bạn sẽ thấy một thư mục mới xuất hiện. Bây giờ bạn có thể di chuyển các tài liệu bạn muốn dấu vào trong thư mục mới tạo.

Tạo thư mục muốn khóa

Bước 6: Khóa thư mục

Khi bạn đã sẵn sàng khóa thư mục, chỉ cần nhấp đúp vào tập tin “Locker.bat” (hoặc chọn và nhấn Enter), sau đó chọn ‘Y’ trên cửa sổ bật lên và nhấn Enter.

Khóa thư mục

Bước 7: Truy cập lại vào thư mục bị ẩn và đã được đặt mật khẩu của bạn

Bây giờ bất cứ khi nào bạn cần truy cập vào thư mục của bạn, chỉ cần nhấp đúp vào tập tin “Locker.bat”, nhập mật khẩu của bạn và nhấn Enter.

Để khóa lại (và ẩn) thư mục, chỉ cần nhấn lại tập tin “Locker.bat”. Và hãy nhớ, bạn có thể đặt tên cho tập tin và thư mục theo bất kì tên gì bạn thích.

Đọc thêm

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn