Dùng sạc của máy tính của hãng khác thì có hại máy không?

Máy tính Dell nhưng dùng sạc Asus thì liệu có hại cho máy tính không mọi người?

Hung Nguyen
Hung Nguyen
Trả lời 2 năm trước

trường hợp bắt buộc mới nên dùng sạc hãng khác thôi còn không thì không nên

Ly Mai
Ly Mai
Trả lời 2 năm trước

chắc là có, như trường hợp này chẳng hạn

https://vatgia.com/hoidap/4128/243892/laptop-cham-hon-rat-nhieu-khi-cam-sac.html