Máy laptop không gõ được ký tự đặc biệt.?

mọi  người giúp mình với, máy laptop của mình mấy hôm nay khi giữ phím shift cùng với các phím số để viết các ký tự đặc biệt nhưng không được. 

Bùi Văn Hà
Bùi Văn Hà
Trả lời 9 năm trước

Mấy hôm nay không bấm được thôi hay từ núc mua về vẫn không bấm được ?? núc nào bạn onl thì nói rõ nhé

Như máy mình thì không gõ được ký tự đặc biệt trừ khi dùng bàn phím rời chứ onboard thì không gõ được

bạn thử cắm bàn phím # vào và bấm thử lại nhé ( tắt hết công cụ gõ và các hỗ trợ font cho ăn chăc )

1 vài ký tự vd như (alt+0169 là © ) ( alt+2468 là ñ ) ............

Lê Thương
Lê Thương
Trả lời 9 năm trước

nó mới bị mấy hôm nay thôi chứ trước giờ vẫn dùng bình thường, các ký tự chỉ cần giữ shift và các phím số ấy,các số thì mình vẫn gõ được bình thường các số mình gõ được 1234567890 còn khi giữ shift thì %^ chỉ ra có thế thôi, có ai biết thì chỉ mình với...

Bùi Văn Hà
Bùi Văn Hà
Trả lời 9 năm trước

:D máy mình thì bình thường gõ 1234567890 còn shift+ thì !@#$%^&*() còn bấm các ký tự đặ biệt thì mình dùng nút alt+ ( vd (alt+0169 là © ) ( alt+2468 là ñ ) ............) bạn thử dùng nút này xem .

Giữ chặt nút alt rồi bấm các số nhé

Bảng ký tự đây copy về máy nhé

ALT-0128 €
ALT-0131 ƒ
ALT-0134 †


ALT-0135 ‡

ALT-0136 ˆ
ALT-0137 ‰


ALT-0138 Š

ALT-0139 ‹
ALT-0140 Œ


ALT-0142 Ž
ALT-0145 ‘
ALT-0146 ’


ALT-0147 “

ALT-0148 ”
ALT-0149 •


ALT-0150 –

ALT-0151 —
ALT-0152 ˜


ALT-0153 ™

ALT-0154 š
ALT-0155 ›


ALT-0156 œ
ALT-0158 ž


ALT-0159 Ÿ
ALT-0161 ¡


ALT-0162 ¢

ALT-0163 £
ALT-0164 ¤


ALT-0165 ¥

ALT-0166 ¦
ALT-0167 §


ALT-0168 ¨

ALT-0169 ©
ALT-0170 ª


ALT-0171 «

ALT-0172 ¬
ALT-0174 ®


ALT-0175 ¯
ALT-0176 °


ALT-0177 ±

ALT-0178 ²
ALT-0179 ³


ALT-0180 ´

ALT-0181 µ
ALT-0182 ¶


ALT-0183 ·

ALT-0184 ¸
ALT-0185 ¹


ALT-0186 º

ALT-0187 »
ALT-0188 ¼


ALT-0189 ½

ALT-0190 ¾
ALT-0191 ¿


ALT-0192 À

ALT-0193 Á
ALT-0194 Â


ALT-0195 Ã

ALT-0196 Ä
ALT-0197 Å


ALT-0198 Æ

ALT-0199 Ç
ALT-0200 È


ALT-0201 É

ALT-0202 Ê
ALT-0203 Ë


ALT-0204 Ì

ALT-0205 Í
ALT-0206 Î


ALT-0207 Ï

ALT-0208 Ð
ALT-0209 Ñ


ALT-0210 Ò

ALT-0211 Ó
ALT-0212 Ô


ALT-0213 Õ

ALT-0214 Ö
ALT-0215 ×


ALT-0216 Ø

ALT-0217 Ù
ALT-0218 Ú


ALT-0219 Û

ALT-0220 Ü
ALT-0221 Ý


ALT-0222 Þ

ALT-0223 ß
ALT-0224 à


ALT-0225 á

ALT-0226 â
ALT-0227 ã


ALT-0228 ä

ALT-0229 å
ALT-0230 æ


ALT-0231 e

ALT-0232 è
ALT-0233 é


ALT-0234 ê

ALT-0235 ë
ALT-0236 ì


ALT-0237 í

ALT-0238 î
ALT-0239 ï


ALT-0240 ð

ALT-0241 ñ
ALT-0242 ò


ALT-0243 ó

ALT-0244 ô
ALT-0245 õ


ALT-0246 ö

ALT-0247 ÷
ALT-0248 ø


ALT-0249 ù

ALT-0250 ú
ALT-0251 û


ALT-0252 ü

ALT-0253 ý
ALT-0254 þ


ALT-0255 ÿ

Lê Thương
Lê Thương
Trả lời 9 năm trước

ý mình là khi mình giữ phím shift để lấy các ký tự phụ trên phím số nhưng mà không được nó chỉ ra có 2 ký tự %^ ở phím số 6 và só 7 thôi còn các phím số còn lại thì không được.

Bùi Văn Hà
Bùi Văn Hà
Trả lời 9 năm trước

À thế thì hiểu rồi :D trường hợp này thì mình chưa gặp nên không thể giúp bạn được

nhưng theo mình bạn thử cài lại win hay ghost lại xem nhé . có thể là do virus làm lỗi hệ điều hành đó bạn

Lê Thương
Lê Thương
Trả lời 9 năm trước

chắc là nó điên thật rồi, lúc được lúc không chập chờn như đèn trước gió vậy . dù sao cũng cảm ơn bạn nhiều.

Phung Huu Kien
Phung Huu Kien
Trả lời 9 năm trước

Không biết bây giờ trả lời có phải quá muộn ko, giờ mình mới thấy thắc mắc này.

Nếu mình không nhầm thì bạn gặp vấn đề như sau: nếu bạn gõ trong trình duyệt, yahoo, skype... thì gặp lỗi trên.Nhưng với các trình soạn thảo như notepad, words thì bạn gõ ký tự bình thường.

Có phải hệ thống bạn đang dùng là Win7 64bit ko? nếu đúng thì bạn thử exit bộ gõ bạn đang dùng đi (mình ko nhầm thì là unikey 32bit). Nếu mọi thứ chạy ổn trở lại thì bạn tìm và tải đúng bộ gõ 64bit về sử dụng nhé.

Chúc bạn thành công!

Trần Hà
Trần Hà
Trả lời 6 năm trước

máy mình cũng bị y như này. trước vẫn gõđc bình thường. cáchđây 1 tháng thì bắtđầu gõ kđc.

Trả lời 6 năm trước
bạn lên google để tìm hiểu nhé