Máy khi xem phim trực tuyến trên trang:hayghe.com thì bị đơ tự nhiên tắt màn hình?

Máy khi xem phim trực tuyến trên trang:hayghe.com thì bị đơ tự nhiên tắt màn hình xong lại như thường nhưng phần clip bị xanh và không thấy được nữa nhưng clip vẫn chạy!em không biết làm thế nào mong anh chị giúp đỡ em.

Chưa có câu trả lời nào