Driver acer extensa 4620z?

[:-/] các bác ơi, em làm mất đĩa driver của máy, muốn cài lại win xp cũng khó khăn quá, toàn phải đi cài ở hàng, mất thời gian quá. có bác nào biết ở đâu bán đĩa driver của đời máy trên thì bảo em với nhé. thank you very much.....[:-*]
Phố mùa đông
Phố mùa đông
Trả lời 11 năm trước
Download Acer Extensa 4620 Driver for Win XP This driver available for Microsoft Windows Xo, This driver also has benn updated on October 16, 2007 Driver File Name: [url=ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/extensa_4620/driver/AHCI_Intel_v7.5.0.1017_Vista_XP.zip]AHCI Intel[/url] v7.5.0.1017 Driver File Size: 20352 KB Driver File Name:[url=ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/extensa_4620/driver/Audio_Realtek_v5.10.0.5423_XP.zip] Audio Realtek[/url] v5.10.0.5423 Driver File Size: 37775 KB Driver File Name:[url=ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/extensa_4620/driver/Authentec%20Fingerprint%20Driver_v7.8.1.7_XP.zip] Authentec Fingerprint Driver[/url] v7.8.1.7 Driver File Size: 7239 KB Driver File Name: [url=ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/extensa_4620/driver/CardR_TI_v2.0.0.7_XP.zip]Card Reader TI[/url] v2.0.0.7 Driver File Size: 6174 KB Driver File Name: [url=ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/extensa_4620/driver/Chipset_Intel965_v8.2.0.1012_Vista_XP.zip]Chipset Intel965[/url] v8.2.0.1012 Driver File Size: 2061 KB Driver File Name[url=ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/extensa_4620/driver/F6%20Intel%20SATA%20HDD%20Driver%20Floppy%20Utility.zip]: F6 Intel SATA HDD Driver Floppy Utility[/url] Driver File Size: 613 KB Driver File Name:[url=ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/extensa_4620/driver/LAN_ASF_Management_Console_v7.1.7_XP.zip] LAN ASF Management Console[/url] v7.1.7 Driver File Size: 8927 KB Driver File Name: [url=ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/extensa_4620/driver/LAN_Broadcom_v10.26.0.0_XP.zip]LAN Broadcom[/url] v10.26.0.0 Driver File Size: 4773 KB Driver File Name: [url=ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/extensa_4620/driver/Modem_Agere_v2.1.77.9_XP.zip]Modem Agere[/url] v2.1.77.9 Driver File Size: 678 KB Driver File Name:[url=ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/extensa_4620/driver/Modem_Foxconn_Conexant_v7.62.0.0_XP.zip] Modem Foxconn_Conexant[/url] v7.62.0.0 Driver File Size: 1718 KB Driver File Name:[url=ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/extensa_4620/driver/Touchpad_Synaptics_v10.0.15_Vistax32x64_XPx32x64_for_Wistron_models_GETPC010.zip] Touchpad Synaptics[/url] v10.0.15 Driver File Size: 25172 KB Driver File Name: [url=ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/extensa_4620/driver/VGA_Intel_v%206.14.10.4820%20_XP.zip]VGA Intel[/url] v 6.14.10.4820 Driver File Size: 16755 KB Driver File Name: [url=ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/extensa_4620/driver/Webcam_Bison_AP_v2.0.0.8_Vista_XP.zip]Webcam Bison AP[/url] v2.0.0.8 Driver File Size: 2050 KB Driver File Name: [url=ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/extensa_4620/driver/Webcam_Bison_Driver_v7.96.701.07_XP.zip]Webcam Bison Driver[/url] v7.96.701.07 Driver File Size: 4354 KB Driver File Name: [url=ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/extensa_4620/driver/Webcam_Suyin_Apps_1.0.11_XP_Vista.zip]Webcam Suyin Apps[/url] 1.0.11 Driver File Size: 1849 KB Driver File Name: [url=ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/extensa_4620/driver/Webcam_Suyin_Driver_v5.7.28.500-1.0%20_Vista_XP.zip]Webcam Suyin Driver[/url] v5.7.28.500-1.0 Driver File Size: 4474 KB Driver File Name:[url=ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/extensa_4620/driver/Wireless_Atheros_XB63_v5.3.0.45_XP.zip] Wireless Atheros XB63[/url] v5.3.0.45 Driver File Size: 2725 KB Driver File Name: [url=ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/extensa_4620/driver/Wireless_Broadcom_4311_v4.100.15.5_XP.zip]Wireless Broadcom 4311[/url] v4.100.15.5 Driver File Size: 2645 KB Driver File Name:[url=ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/extensa_4620/driver/Wireless_Intel_3945_4965_v11.1.1.11_XP.zip] Wireless Intel 3945 4965[/url] v11.1.1.11 Driver File Size: 33915 KB
nguyen thi bien thuy
nguyen thi bien thuy
Trả lời 11 năm trước
Em dung ma co dc dau nhi, chang 1 cai nao luon, tien the cho em hoi luon, cai lai ma em cam loa va tai nghe vao ma no ko nhan, chan qua,