NVIDIA Quadro và NIVIDIA grefore 9800 cái nào mạnh hơn ?cái nào dùng trong việc thiết kế 2D 3D trong kiến trúc tốt hơn?

NVIDIA Quadro và NIVIDIA grefore 9800 cái nào mạnh hơn ?cái nào dùng trong việc thiết kế 2D 3D trong kiến trúc tốt hơn?
Đỗ Văn Kết
Đỗ Văn Kết
Trả lời 11 năm trước
Cả 2 loại đều là card mới cả bạn àh. [b]Geforce[/b] thì thiên về [b]game [/b]nhiều hơn, còn [b]Quadro[/b] thì chuyên [b]đồ họa[/b]. Chứng mìng cho bạn thấy là con [b]HP HDX16 [/b]thì thiên về giải trí tích hợp chíp [b]Geforce[/b], còn dòng [b]Dell Latitude [/b](thiết kế cao cấp) thì lại tích hợp chíp [b]Quadro[/b] [b]160[/b]. Bên cưa hàng mình [b]game thủ[/b] vồ thì toàn hỏi [b]HP T9xxx, GF9xxx[/b].. còn dân [b]lập trình kiến trúc sư [/b]toàn hỏi [b]Dell Latitude T9xxx [/b]card rời [b]Quadro.[/b] Mời bạn tham khảo thêm chi tiết ha [b]http://laptopcali.com/[/b] chúc bạn lựa đc máy ưng ý!