Motorola z (xt 1650 02)

Em lỡ resets máy giờ mất hết tiếng việt a chỉ giúp mình với.hàng mỹ nên ko có tiếng việt.tải phần mềm nào cũng ko đc.
Chưa có câu trả lời nào

CÂU HỎI LIÊN QUAN