In trực tiếp từ Nokia E-series?

nguyen gia huy
nguyen gia huy
Trả lời 12 năm trước
In từ Nokia E http://www.e-series.org/wp-content/uploads/E65Red Printing.jpg Dòng máy Nokia E series là các điện thoại di động có tích hợp chức năng văn phòng thế hệ mới. Nếu đã dùng E 61, E 65... thì [you] sẽ nhận ra khả năng chạy phần mềm, lướt web, gửi và nhận email POP3 của nó gần như không thua kém máy tính xách tay. Có 1 vấn đề là chưa có nhiều người in được các tài liệu hình ảnh lưu lại trên điện thoại (từ mail, bluetooth của ai đó gửi cho). Vấn đề không quá phức tạp. Ở đây là cách in qua đường truyền Wireless LAN (wifi) 1/[you] cần: -Máy in có giao thức LPR nối với PC có online và được chia sẻ. -Địa chỉ IP hoặc tên DNS của máy in đó (hoặc máy tinh nối với nó) -Điện thoại Exx của bạn đã dùng được WLAN. 2/Trên điện thoại: -Vào Office/Printers -Bấm Options/Add -Dòng 1: Đặt tên máy in Dòng 2: Chọn driver là General Dòng 3: Chọn LPR Dòng 4: Chọn EasyWAN hoặc 1 access point bạn đã cài sẵn Dòng 5: nhập địa chỉ IP / DNS name Dòng 6: nhập tên người dùng (user name) của máy tính nối với máy in các tùy chọn khác chỉ thay đổi nếu cần. - Thoát ra (Back... Exit) - Trong danh sách máy in sẽ xuất hiện thêm 1 máy in với biểu tượng wifi. 3/ Thực hiện in trên file: - Mở tập tin cần in (từ Fle manager) - Bấm Options/Printing options/ Print - Chọn máy in đã cài đặt, trang cần in, số bản in.. - Chọn Options/Printing options/ Print http://www.e-series.org/wp-content/uploads/Print_s.jpg Để tham khảo thêm, mời các bạn vào đây (http://nds1.nokia.com/phones/files/guides/Nokia_E61_Printing_guide_en.pdf), là phần hướng dẫn của Nokia bằng tiếng Anh. Chúc các bạn thành công!