Cách tạo máy ảo ngay trong Windows 8 ?

nbbnbmn
nbbnbmn
Trả lời 11 năm trước

Tính năng ảo hóa trong Windows 8 cho phép người sử dụng chạy nhiều hệ điều hành cùng lúc trên hệ thống. Với tính năng này, bạn không cần phải sử dụng các phần mềm tạo máy ảo của bên thứ ba như VirtualBox, VMWare,… để thử nghiệm các hệ điều hành và phần mềm mới.
Điều kiện để sử dụng tính năng máy ảo Hyper-V
- Máy hỗ trợ 64-bit với tính năng SLAT
- Máy chạy hệ điều hành Windows 8 Developer Preview phiên bản 64-bit
- Bộ nhớ RAM tối thiểu 4GB
Mặc định tính năng này lại bị Microsoft vô hiệu hóa, do đó bạn cần tiến hành kích hoạt. Trong giao diện Metro, bạn nhấn vào Control Panel và chọn mục More Settings. Nhấn vào Programs and Features, nhấn tiếp Turn Windows features on or off.. Mở rộng nhánh Hyper-V và đánh dấu vào các mục con trong đó như hình bên dưới. Nhấn OK và khởi động lại máy tính để các thay đổi có hiệu lực.
Trên màn hình Metro Start Screen sẽ xuất hiện thêm hai Shortcut là Hyper-V ManagerHyper-V Virtual Machine.Để cài đặt một hệ điều hành khác (ví dụ là Windows Vista Ultimate SP2 x86) bạn cần chạy ứng dụng Hyper-V Manager bằng cách nhấn vào biểu tượng trên màn hình
Để cho phép máy ảo có khả năng truy cập Internet, bạn cần phải tiến hành cấu hình. Dưới mục Actions, chọn Virtual Switch Manager
Chọn External ở mục Create virtual switch, xong nhấn nút Create virtual switch
Đảm bảo các thiết lập được chọn như hình bên dưới, lưu ý tên của adapter sẽ phụ thuộc vào phần cứng trên máy bạn. Xong nhấn OK.
Nhấn Yes ở thông báo Apply Network Changes.
Bạn sẽ quay trở lại giao diện chính của chương trình Hyper-V. Dưới mục Actions, nhấn New >> Virtual Machine để khởi tạo một máy ảo mới. Nhấn Next ở bước 1 Before You Begin

Bước 2: Specify Name and Location
Bạn nhập tên máy ảo vào ô Name, đánh dấu chọn vào ô Store the virtual machine in a different location xong nhấn nút Browse để lựa chọn một đường dẫn mới cho các tập tin chứa thiết lập của máy ảo. Nhấn Next để qua bước tiếp theo

Bước 3: Assign Memory
Xác lập dung lượng RAM tính theo MB vào khung Memory cho máy ảo. Đồng thời đánh dấu chọn vào mục Enable Hyper-V to manage the memory amount dynamically for this VM. Nhấn Next để tiếp tục

Bước 4:Configure Networking
Bạn lựa chọn tên của kết nối mạng đã tạo lúc đầu , như ví dụ trong bài viết kết nối này tên New Virtual Switch. Xong nhấn Next

Bước 5: Connect Virtual Hard Disk
Tại đây gồm có ba tùy chọn
+Create a virtual hard disk dùng để tạo một đĩa cứng mới
+Use an existing virtiual hard disk để sử dụng một đĩa cứng đã tạo trước đó
+Attach a virtual hard disk để sau này kết nối ổ cứng
Do đây là lần đầu tiên tạo máy ảo nên bạn chọn mục Create a virtual hard disk. Bạn nhập tên cho ổ đĩa vào khung Name, nhấn nút Browse ở mục Location để chọn nơi lưu trữ ổ đĩa cứng, nhập kích thước tính theo GB vào ô size xong nhấn Next.

Bước 6: Installation Options
để chọn lựa cách thức cài hệ điều hành
+Install an operation system later: cài đặt hệ điều hành sau này
+Install an operating system from a boot CD/DVD ROM: cài đặt hệ điều hành từ CD/DVD có khả năng khởi động
+Install an operating system from a boot floppy disk: cài đặt hệ điều hành từ ổ đĩa mềm
+Install an operating system from a network-based installation server: cài đặt hệ điều hành từ máy chủ thông qua mạng
Trong bài viết này tiến hành cài đặt Windows Vista SP2 phiên bản 32 bit thông qua file ISO, do đó bạn chọn mục Install an operating system from a boot CD/DVD ROM >> Image file, nhấn nút Browse và duyệt đến đường dẫn chứa tập tin ISO. Nhấn Next

Bước 7: Summary
: xem lại tất cả các thiết lập cài đặt. Bạn nhấn Next hay Previous để xem và cấu hình lại theo ý muốn. Xong nhấn Finish để hoàn tất
Để tạo một máy ảo mới dưới panel Actions, bạn nhấn Start để chạy máy ảo và nhấn Connect…để vào giao diện chính .
Dưới đây là giao diện cài đặt hệ điều hành thông qua tính năng Hyper-V này