Cách thêm nút Delete vào thanh công cụ Windows 7 Explorer ?

thuy linh
thuy linh
Trả lời 11 năm trước

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách thêm nút Delete vào thanh công cụ Windows 7 Explorer. Với Windows 7, nếu muốn xóa một file nào đó, bạn có thể kéo nó vào trong thùng rác hoặc phải chuột và chọn Delete từ menu context hay mở menu Organize rồi chọn Delete. Người dùng cũng có thể chọn một file và nhấn phím Del hoặc thậm chí là Alt+F, D.

Rõ ràng là có rất nhiều lựa chọn nhưng có một cách dễ dàng nhất thì nó lại thiếu: Điều bạn không thể làm lại chính là điều bạn đã từng làm từ những năm 1985 – chọn nó trong bảng file và kích vào nút Delete ở thanh công cụ Explorer.

Thêm nút Delete vào thanh công cụ Windows 7 Explorer

Dường như lựa chọn này cố tình bị loại bỏ. Dẫu vậy bạn vẫn có thể tìm nút Delete (có thể là do bỏ xót) trong một số folder đặc biệt, ví như "Contacts". Hệ điều hành Windows 7 không cung cấp cho người dùng cách tùy biến thanh công cụ bằng giao diện GUI, vậy nên chúng ta cần phải “nhờ cậy” một chút tới registry để thực hiện việc này.

Trước tiên là một số điều cơ bản. Bạn có thể chú ý thấy Win7 Explorer điều chỉnh thanh công cụ của nó để phù hợp với nội dung đang được hiển thị. Điều này thực sự tiện ích đối với một số folder, ví như Control Panel hoặc Contacts hay Recycle Bin. Để biết được cách folder nào nên được hiển thị theo cách nào, Windows duy trì một bộ sưu tập lớn về các mục tin trong mục registry:

HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerFolderTypes

Ví dụ:

Thêm nút Delete vào thanh công cụ Windows 7 Explorer

Mỗi một mục tin ở đây được phân biệt chỉ bởi GUID, nhưng nếu hìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy có một dòng miêu tả cho mỗi mục và GUID cũng có thể tìm thấy ở các phần khác nhau của registry nơi có nhiều thông tin hơn. Dẫu vậy, một khi đã nhận diện được phím muốn điều chỉnh, bạn có thể thêm lệnh vào thanh công cụ phù hợp với loại folder. Trong bài báo này, chúng ta sẽ lấy lại nút chuẩn Delete mà Microsoft về cơ bản ẩn nó.

Thêm nút Delete vào thanh công cụ Explorer

Để bảo vệ người dùng, Microsoft đã đặt khá nhiều hạn chế về registry trong Windows 7, ngay cả với các administrator. Chỉ những người dùng được tin cậy mới có thể thay đổi một vài điều, và điều này có nghĩa rằng để hoàn thành tác vụ của ngày hôm nay, chúng ta cần phải thay đổi một trong những điều ít ỏi đó.

Vậy nên, chúng ta sẽ sử dụng Regedit để thay đổi phân quyền cho registry key cần thiết. Cần phải nói rằng vẫn có cách thực hiện việc này qua lệnh và script. Nhưng với bài viết này, chúng ta sẽ thực hiện qua từng bước cơ bản.

Chú ý: Có một số nguy hại trong việc sử dụng Regedit để điều chỉnh registry hệ thống. Vậy nên hãy cẩn thận. Chúng tôi khuyến cáo người dùng nên tạo một bản sao lưu registry trước khi tiến hành.

1. Khởi động Regedit

Sử dụng Start -> Run (hoặc sử dụng lệnh) và gõ Regedit

Màn hình sẽ trở nên tối hơn và bạn sẽ phải nhấn OK để hoàn thành xác nhận hành động của nhân viên administrator.

2. Vào key registry

Mở HKEY_LOCAL_MACHINE và tìm:

HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerFolderTypes

Mở key đó và bạn sẽ thấy tất cả các GUID. Trên máy tính thử nghiệm, chúng được sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ cái. Cuộn chuột xuống và kích vào:

{5c4f28b5-f869-4e84-8e60-f11db97c5cc7}

Xác nhận khi bạn có đúng key: Giá trị của CannonicalName là "Generic."

3. Đặt Permissions

Phải chuột vào key đó và chọn Permisssions...

3a) Kích vào nút Advanced.

3b) Kích vào thẻ Owner.

3c) Dưới mục Change Owner to: chọn Administrators.

Kích vào Apply và xác nhận "Current Owner" được đặt cho Administrators.

Kích vào OK để lưu các thay đổi.

3d) Quay trở lại Permissions, kích vào Administrators và kích tiếp vào (để đặt dấu tích) Full Control

3e) Kích OK để lưu các cài đặt và đóng hộp thoại.

Phân quyền sẽ giúp chúng ta (administrator) có thể thực hiện các thay đổi. Chúng ta có thể xử lý các bước sau đơn giản bằng cách thêm lệnh vào thanh công cụ.

4. Thêm một key mới: TasksItemsSelected

Phải chuột vào key GUID ({5c4f28b5...) và chọn New... -> Key

Thay đổi tên của "New Key#1" thành TasksItemsSelected
Nhấn Enter hoặc kích vào tên key để đặt thay đổi này.

5. Thêm key mới: 0

Phải chuột vào key TasksItemsSelected mới được tạo và chọnNew... -> Key

Đổi tên "New Key#1" thành 0.

Nhấn Enter hoặc kích vào tên để đặt thay đổi.

6. Thêm key mới: Delete

Phải chuột vào key 0 mới được tạo vào chọn New... -> Key

Đổi tên "New Key#1" thành Delete
Nhấn Enter hoặc kích vào tên để đặt thay đổi.

Giờ đây trông nó sẽ như thế này:

Thêm nút Delete vào thanh công cụ Windows 7 Explorer

Tất cả những gì chúng ta làm là thêm key ...
...TasksItemsSelectedDelete
...vào GUID phù hợp – không cần bất kì giá trị dữ liệu nào cả. Sự hiện diện của key này sẽ giúp tạo thay đổi.

Hiệu ứng của thay đổi này sẽ có gần như ngay lập tức. Mở Windows Explorer, điều hướng tới một ổ nào đó, ví như C: emp. Ngay khi bạn kích vào mục tin nào đó trên bảng file ở bên phải, thanh công cụ ở trên cùng sẽ thay đổi và có thêm nút Delete. Nó sẽ hiển thị trên thanh công cụ và hoạt động giống như lệnh delete; người dùng có thể sử dụng chức năng Undo nếu chẳng may xóa phải file nào đó quan trọng.

Các thay đổi chúng ta vừa tạo cho nút Delete chỉ xuất hiện trên folder "Generic". Nếu chuyển sang folder được thiết kế cho "Documents" hay "Photos" thì nút Delete sẽ không hiển thị. Để giúp nút này xuất hiện, bạn sẽ phải thực hiện lại các bước từ 2 đến 6 cho 2 key registry còn lại. 3 loại folder có thể bạn muốn thêm nút Delete vào là:

{5c4f28b5-f869-4e84-8e60-f11db97c5cc7} Generic

{7d49d726-3c21-4f05-99aa-fdc2c9474656} Documents

{b3690e58-e961-423b-b687-386ebfd83239} Pictures

Dưới đây là một script registry có thể thêm key phụ:

PutDeleteOnToolbar.REG

1: Windows Registry Editor Version 5.00
2:
3: [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerFolderTypes{5c4f28b5-f869-4e84-8e60-f11db97c5cc7}TasksItemsSelectedDelete]
4: [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerFolderTypes{7d49d726-3c21-4f05-99aa-fdc2c9474656}TasksItemsSelectedDelete]
5: [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerFolderTypes{b3690e58-e961-423b-b687-386ebfd83239}TasksItemsSelectedDelete]

Tuy nhiên, hãy chú ý: Script này sẽ thất bại trừ phi trước đó bạn đã phân quyền cho tất cả các GUID key (3 key đã được nhắc đến ở bên trên).

Nếu muốn undo thay đổi registry, bạn chỉ cần sử dụng regedit để loại bỏ key cuối (Delete). Một số Folder Types đã chứa các mục tin trong key TasksItemsSelected, vậy nên hãy cẩn thận về những gì bạn muốn xóa.

Chú ý:

Nếu bạn phải chuột vào một folder và đặt Properties/Customize rồi thay đổi giá trị của Optimize this folder for: thì nút Delete sẽ biến mất khỏi thanh công cụ của folder đó. Thay đổi chúng ta thực hiện trong bài viết này sẽ chỉ áp dụng đối với một vài loại folder; các bước từ 1 đến 6 sẽ thay đổi cài đặt cho folder "General Items".

Kết luận:

Để lấy lại nút Delete vào thanh công cụ Win7 Explorer, chúng ta sử dụng Regedit để thêm key phụ của registry vào một số loại folder. Để thực hiện công việc này, trước tiên chúng ta sẽ phải đặt phân quyền để Regedit cho phép thực hiện. Để phân quyền, chúng ta đặt Owner của key sang "Administrators" và sau đó cung cấp quyền Full Access cho Owner.

Phần bị ảnh hưởng của registry về cơ bản vẫn được bảo vệ – chỉ một thành viên trong nhóm Administrator mới có thể thay đổi nó. Do vậy, những người bị hạn chế về phân quyền không thể đụng chạm tới nó được.