Làm thế nào để ẩn account trên windows 7?

thuy linh
thuy linh
Trả lời 11 năm trước

Bạn tham khảo các cách sau nha:
I. Đối với tài khoản Administrator
1. Cách 1: Disable:
- Vào Start -> All Programs -> Accessories. R-Click vào Command Prompt và chọn Run as administrator
- Ở cửa sổ hiện ra gõ vào net user administrator /active:no rồi Enter
- Khởi động lại máy
2. Cách 2: Disable:
- Vào Start gõ lusrmgr.msc vào ô Search rồi Enter.
- Ở cửa sổ hiện ra, nhấp đúp vào Users, tiếp tục nhấp đúp chuột vào tài khoản Administrator rồi check ở Account is disabled và OK
- Khởi động lại máy.
II. Đối với tài khoản User
- Vào Start gõ lusrmgr.msc vào ô Search rồi Enter.
- Ở cửa sổ hiện ra, nhấp đúp vào Users, tiếp tục nhấp đúp chuột vào tài khoản User rồi check ở Account is disabled và OK
- Khởi động lại máy.