Cách tạo thanh taskbar trong suốt trên win 7 ?

Cách tạo thanh taskbar trong suốt trên win 7. mình sài win 7 build 7600? Mình quên cha ai rành giúp mình với
nbbnbmn
nbbnbmn
Trả lời 12 năm trước

Click phải desktop chọn dòng cuối cùng
Chọn Windows Color
Chọn Enable Trans.... và kéo thanh trượt để điều chỉnh độ trong suốt.