Làm mất icon desktop trên thanh taskbar?????

Không biết vì lý do gì mà cái biểu tượng desktop trên thanh taskbar của mình mất béng!Vậy xin chỉ tạo lại Cám ơn nhiều!!!!!;) ;) ;) ;) ;)
thanh
thanh
Trả lời 12 năm trước
Bạn tao 1 file text có nội dung sau : [Shell] Command=2 IconFile=explorer.exe,3 [Taskbar] Command=ToggleDesktop sau đó đối tên file text thành "Show Desktop" save vào rồi đổi đuôi .txt thành .scf Chúc bạn thành công !