Hướng dẫn cài đặt các loại Modem ADSL trực tuyến

Là kỹ thuật viên về mạng nhưng bạn không thể nhớ hết những cài đặt chi tiết cho các loại Modem ADSL để hướng dẫn cho khách hàng. Để giải quyết vấn đề đó, LinkSys đã mở ra trang hỗ trợ trực tuyến giúp cho việc tìm hiểu, cấu hình Modem được thuận lợi và nhanh chóng hơn rất nhiều. Ngoài ra, người dùng muốn tham khảo tính năng trước khi mua sản phẩm, Sinh viên muốn thử tính năng bảo mật WEP của modem nào đó thì cũng sẽ rất tiện lợi nếu thiết lập thử trên trang này. http://ui.linksys.com cung cấp trang thiết lập ảo cho khoảng 200 loại Modem. Một số chủng loại quen thuộc ở thị trường Việt Nam cũng có hết trong danh sách này: WAG354G, WAG54G, WRT54GR, WRT54GS, WRT54GS2... Tất cả những trang thiết lập với từng Modem là đầy đủ như thiết lập thật. Tác giả đã TEST bằng cách mở song song trang thiết lập ảo và trang thiết lập thật với Modem "WRT54GS2" thì thấy hoàn toàn giống nhau. Ví dụ khách hàng hỏi "Làm sao để cấm nhân viên vào chơi game trên trang ongame và zing trong mọi giờ trong tuần ?". Bạn sẽ đăng nhập vào trang ui.linksys.com rồi chọn tới chủng loại Modem của bạn (ở đây tác giả chọn http://ui.linksys.com/files/WRT54GS2/1.0.00/Filters.htm). Cuối cùng hướng dẫn khách hàng cấu hình như hình vẽ. [gallery]/14/kel1262083111.png[/gallery] Là kỹ thuật viên về mạng nhưng bạn không thể nhớ hết những cài đặt chi tiết cho các loại Modem ADSL để hướng dẫn cho khách hàng. Để giải quyết vấn đề đó, LinkSys đã mở ra trang hỗ trợ trực tuyến giúp cho việc tìm hiểu, cấu hình Modem được thuận lợi và nhanh chóng hơn rất nhiều. Ngoài ra, người dùng muốn tham khảo tính năng trước khi mua sản phẩm, Sinh viên muốn thử tính năng bảo mật WEP của modem nào đó thì cũng sẽ rất tiện lợi nếu thiết lập thử trên trang này. http://ui.linksys.com cung cấp trang thiết lập ảo cho khoảng 200 loại Modem. Một số chủng loại quen thuộc ở thị trường Việt Nam cũng có hết trong danh sách này: WAG354G, WAG54G, WRT54GR, WRT54GS, WRT54GS2... Tất cả những trang thiết lập với từng Modem là đầy đủ như thiết lập thật. Tác giả đã TEST bằng cách mở song song trang thiết lập ảo và trang thiết lập thật với Modem "WRT54GS2" thì thấy hoàn toàn giống nhau. Ví dụ khách hàng hỏi "Làm sao để cấm nhân viên vào chơi game trên trang ongame và zing trong mọi giờ trong tuần ?". Bạn sẽ đăng nhập vào trang ui.linksys.com rồi chọn tới chủng loại Modem của bạn (ở đây tác giả chọn http://ui.linksys.com/files/WRT54GS2/1.0.00/Filters.htm). Cuối cùng hướng dẫn khách hàng cấu hình như hình vẽ.
Trả lời 12 năm trước
Thanks thông tin có ích!