Làm thế nào để cắt(xén) ảnh theo đường cong trong photoshop?

Order153
Order153
Trả lời 12 năm trước
bạn dùng công cụ pen sẽ cắt được đường cong trong PSD thôi còn ghép ảnh bằng cách dùng lớp layer thì được:sử dụng mask và còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa(trình độ sử dụng PSD, hình ảnh của bạn muốn ghép...) đây là những ý kiến của tôi thôi hy vọng giúp được bạn