Tôi muốn đưa ảnh *.jpg và nhạc nền vào đĩa CD để chạy slideshow trên đầu VCD/DVD?

Tôi muốn đưa ảnh *.jpg và nhạc nền vào đĩa CD để chạy slideshow trên đầu VCD/DVD. Phần mềm nào có thể thực hiện được việc này mà không cần card kỹ xảo?
Nguyen Ha My
Nguyen Ha My
Trả lời 12 năm trước
Việc biên tập 1 video clip từ các file ảnh (tĩnh hay động) và các file âm thanh có sẵn trên đĩa cứng không cần card kỹ xảo. Trình Adobe Premiere được dùng rất phổ biến để biên tập video clip theo yêu cầu. Sau khi đã kiểm tra và thử xem lại video clip, bạn có thể lưu trên đĩa cứng theo dạng MPEG rồi dùng trình tạo đĩa VCD/DVD để ghi file MPEG lên đĩa VCD/DVD. Đĩa VCD/DVD tạo ra sẽ chạy tốt trên đầu VCD/DVD.
Đào Công Thành
Đào Công Thành
Trả lời 12 năm trước
có 1 cách khá đơn giản là bạn dùng chính trình duyệt moviemaker của windows, chương trình này khá đơn giản và dễ sử dụng. bạn chỉ càn nhìn qua 1 cái là có thể làm được thôi. Chúc vui