Xin hướng dẫn viết chương trình đọc dữ liệu (điện áp, tốc độ động cơ...) từ cổng COM ?

Xin hướng dẫn viết chương trình đọc dữ liệu (điện áp, tốc độ động cơ...) từ cổng COM và hiển thị đường biểu diễn đặc tính trên màn hình
luong ngoc quyen
luong ngoc quyen
Trả lời 12 năm trước
Để viết phần mềm theo yêu cầu của bạn, điều thiết yếu nhất là phải nắm vững giao thức làm việc (protocol) giữa thiết bị ngoài (sensor..) và máy tính. Giao thức làm việc là các qui định cụ thể về trình tự các thông báo được gửi/nhận giữa 2 thiết bị cùng định dạng cụ thể của từng thông báo. Thường giao thức của thiết bị ngoài nào đó được trình bày trong tài liệu sử dụng đi kèm theo thiết bị đó, trong trường hợp bạn là người lắp thiết bị ngoài đó thì bạn phải là người định nghĩa giao thức làm việc của nó. Sau khi nắm vững giao thức, bạn mới viết code thực hiện giao tiếp với thiết bị ngoài theo qui định của giao thức, chắc chắn trong giao thức sẽ có thông báo chứa dữ liệu lấy mẫu của dòng điện, điện áp, hay thông tin nào đó mà bạn đang quan tâm. Chương trình của bạn chỉ cần chờ nhận dữ liệu, mỗi lần nhận dữ liệu, bạn biết được thời điểm nhận dữ liệu. Cặp thông tin (dữ liệu, thời điểm) sẽ xác định 1 pixel tương ứng của đường đặc tính mà bạn muốn vẽ lên màn hình. Lưu ý trên Windows XP, ứng dụng không thể truy xuất trực tiếp các cổng I/O của COM hay USB, bạn cần phải truy xuất gián tiếp thông qua dịch vụ của 1 thư viện phần mềm nào đó. Thí dụ nếu muốn truy xuất cổng COM, bạn có thể dùng đối tượng MSCOMM của Microsoft. Chúc bạn thành công!