Xin hướng dẫn viết một phần mềm có thể lấy dữ liệu từ một máy chủ (đặt ở đâu đó) thông qua đường truyền Internet?

Xin hướng dẫn viết một phần mềm có thể lấy dữ liệu từ một máy chủ (đặt ở đâu đó) thông qua đường truyền Internet. Liệu có thể dùng web service trong trường hợp này không?
nguyen tuan anh
nguyen tuan anh
Trả lời 12 năm trước
Hệ thống FTP (File Transfer Protocol) là 1 phần mềm mạng theo mô hình client-server (gồm 2 thành phần FTP server và FTP client), nó là phần mềm mạng chuẩn trên Internet cho phép người dùng có thể truy xuất hệ thống file của máy từ xa (với điều kiện máy từ xa đó có FTP server đang hoạt động và bạn có account hợp pháp trên FTP Server đó). Qui trình cài đặt và sử dụng điển hình hệ thống FTP như sau: 1. Tập hợp các file trên máy server mà mình muốn cho người dùng mạng truy xuất vào 1 hệ thống thư mục nào đó trên máy. Cài phần mềm FTP Server (của bất kỳ hãng nào hay do chính bạn viết) vào máy server, chạy FTP server, đóng vài trò admin của FTP server để khai báo các account được phép truy xuất. Thông tin chính về từng account là username, password, các quyền truy xuất cụ thể của account trên các file cụ thể. 2. Trên từng máy người dùng, người dùng sẽ cài đặt trình FTP client (của bất kỳ hãng nào hay do chính họ tự viết). Mỗi lần muốn truy xuất file của 1 server nào đó, người dùng sẽ chạy FTP client, login vào server FTP tương ứng (hầu hết các server FTP đều cho phép account cơ bản với username=guest, password=địa chỉ email của người dùng). Sau khi login thành công, người dùng sẽ thấy hệ thống file dạng cây thứ bậc trên máy FTP server mà họ được phép truy xuất y như hệ thống file cục bộ. Mọi thao tác truy xuất hệ thống file trên máy từ xa y như thao tác tương ứng trên hệ thống file cục bộ, người dùng có thể tạo mới, thêm/bớt, hiệu chỉnh nội dung từng file hay kích hoạt chạy bất kỳ chương trình nào nằm trên cây thứ bậc của máy server mà họ được phép truy xuất (dĩ nhiên việc phần mềm có chạy được hay không phụ thuộc vào tính chất của nó nữa). Ngoài hệ thống FTP, bạn cũng có thể dùng một số phần mềm mạng phổ biến khác như WWW, Gopher,... để truy xuất hệ thống file của máy từ xa. Về nguyên tắc, bạn cũng có thể tự thiết kế và hiện thực 1 phần mềm mạng phục vụ yêu cầu truy xuất file từ xa theo những chi tiết riêng của mình. Tuy nhiên, việc thiết kế và hiện thực thêm 1 phần mềm mạng khác là không cần thiết. Nếu muốn thử khả năng và trình độ lập trình của mình, bạn có thể viết module client hay server của hệ thống FTP, Gopher hay WWW rồi giao tiếp thử với các server/client có sẵn để xem module của mình viết có làm việc tốt hay không.