Xin hướng dẫn viết chương trình nén file nhạc thành MP3, mục đích giảm bớt dung lượng mà vẫn đảm bảo âm thanh tốt?

Phan Hung Son
Phan Hung Son
Trả lời 12 năm trước
Thật ra âm thanh từ ngoài khi đi vào máy tính (thông qua sound card hay 1 card mã hóa nào đó), nó đã được số hóa theo định dạng qui định, thí dụ như PCM (được dùng trong file *.wav). Nếu định dạng này không tiết kiệm không gian, bạn có thể chuyển âm thanh về định dạng khác để ít tốn chỗ hơn. Một trong những định dạng âm thanh ít tốn chỗ phổ biến là MP3. Để chuyển từ định dạng này sang định dạng khác, bạn cần biết chi tiết và cụ thể về từng định dạng. Việc tìm hiểu định dạng PCM (hay *.wav) khá dễ dàng vì định dạng này đơn giản, tuy nhiên việc hiểu định dạng MP3 thì khó khăn hơn nhiều vì định dạng MP3 khá phức tạp. Về nguyên tắc, nếu nắm vững nguyên lý nén âm thanh nào đó, bạn có thể xây dựng giải thuật cụ thể miêu tả nguyên lý đó, sau khi có giải thuật cụ thể, bạn có thể dịch nó sang danh sách lệnh của ngôn ngữ lập trình nào đó mà bạn ưa thích rồi nhờ máy tính dịch sang file khả thi để sau đó nhờ máy chạy ứng dụng khả thi khi cần dùng. Tuy nhiên như đã nói trên, thời gian và công sức tìm hiểu 2 định dạng file âm thanh và giải thuật chuyển định dạng về MP3 là rất lớn, nếu mục đích là có tiện ích nén âm thanh để dùng chứ không phải là rèn luyện kỹ năng lập trình, bạn nên dùng phần mềm có sẵn, hoặc tự viết phần mềm nén âm thanh dựa trên các linh kiện sẵn có chuyên hỗ trợ tác vụ chuyển định dạng âm thanh.