Máy tính hiện lên chữ hibernating?

Máy tinh của tôi khi mở lên nó hiện chữ hibernating rồi tôi đợi 15p vẫn quay rồi tôi tắt máy đi mở lại thì không lên giúp tôi với?

 

Hung Nguyen
Hung Nguyen
Trả lời 45 ngày trước

mở nắp/màn hình, nhấn nút power chờ khoảng >5s cho máy tắt thiệt tắt, xong rồi bật trở lại hy vọng lần nầy lên. khi bạn tắt nó quay vòng vòng là tại máy chậm. bạn cho cấu hình máy, đang chạy windows gì, có thể máy đang dùng ổ cứng nên chậm

Hiep Pham
Hiep Pham
Trả lời 45 ngày trước

đây chắc là do lỗi windows rồi vì khi mở lên chẳng bao giờ windows sẽ hiện hibernating trên màn hình cả....kể cả khi bạn ấn hibernate để đem đi lâu dài, khi bật lên máy vẫn đề STARTING WINDOWS chứ không bao giờ hiện hibernate cả.