Biểu tượng trên màn hình biến mất hết?

Có ai đã bị trường hợp như em không ạ? Tự nhiên mở màn hình lên thì chả có gì? Cho e hỏi đây là lỗi gì vậy ???

Hoàng Bảo Châu
Hoàng Bảo Châu
Trả lời 1 năm trước

bạn thử như nè nhaTask manager (Ctrl+Alt+Del) -> File -> run gõ explorer.exe ->Enter

Nguyen Bao Quan
Nguyen Bao Quan
Trả lời 1 năm trước