Hỏi về sửa lỗi gõ chữ trong Word 2003 ?

Mỗi khi em gõ xong từ nào đó có chữ "i" ở cuối, ấn dấu cách 1 cái thì chữ "i" thường lại chuyển thành "I" hoa, phải gõ lại mấy lần mới được, ai biết chỉ em cách giải quyết với ? Em xin cảm ơn !
philatop_85
philatop_85
Trả lời 14 năm trước
Vào tool----> AutoCorrect---->do các ô bên dưới tìm dòng nào mà ô bên trái có chữ "i" thường còn ô bên phải có chứ "i" hoa thì ấn Delete Sau đó đánh dưới ô [b]Replace[/b] gõ chữ "i" thường, dưới ô [b]with[/b] cũng gõ chữ "i" thường. Sau đó ấn [b]Replace[/b] -----> ấn OK. cụ thể vái đái[:D][:D][:D][:D]
Trả lời 8 năm trước
cho mình hỏi .. khi mình copy từ người khác qua tự nhiên bị thành như thế này nè C©u 1 C¸c ®¬n vÞ ®o nµo sau ®©y dïng lµm ®¬n vÞ ®o ®iÖn ¸p. A) Gi©y (s); Mi li g©y (ms) B) Hez (Hz); Ki l« hez (KHz); Mª ga hez (MHz) C) Am pe (A); Mi li am pe (mA) D) Ki l« v«n (Kv); V«n (V); Mi li v«n (mV) §¸p ¸n D cách sửa sao ạ