Tại sao laptop của tôi đang dùng tự nhiên mất hết các biểu tượng trên màn hình ?

Máy đang vào internet bỗng có 1 sự cố rồi mất hết những biểu tượng thông thường ???
david
david
Trả lời 13 năm trước
Rất có thể máy cua bạn đã bị víu. Hãy dùng các phần mềm nhue BitDefender để quét toàn bộ ổ đĩa. Bạn thử cách sau xem có đc k0: [b]Bạn click vào Start>Run rồi gõ lệnh gpedit.msc, trong khung bên trái cửa sổ của Group Policy, chọn User Configuration>Administrative Templates>Desktop. Trong khung bên phải, nhấp kép chuột vào mục Hide and disable all items on the desktop, trong bảng Settings, chọn Disabled và nhấn OK. Trở lại hộp thoại Run, gõ lệnh "gpupdate /force" để cập nhật lại màn hình desktop.[/b]