Gian hàng bánRao vặtTư vấnHỗ trợThêm
  Bí quyết bán hàng Online  Thông báo  Đăng ký  Đăng nhập

Tắt dùm hộ em cái " Genuine Microsoft Software " ?

fghgfshh25/06/2009 - 14:51

Lượt xem 5.267
Mấy hôm nay máy của em tự nhiên xuất hiện cái chương trình này , nó hiện lên trước khi vào Windows . Nó hiện biểu tượng hình ngôi sao ở thanh Start . Em tìm mọi cách ma kô thể nào xoá được nó đi ???

Các anh giúp em với .
  • Cũ nhất
  • Mới nhất
  • Có ích nhất

Nguyen Duy Cuong

25/06/2009 - 17:01
Bạn vào đây để down về trước nhé rồi làm theo hướng dẫn sau .
http://rapidshare.com/files/240371903/Win_Genuine_Advantage_Validation.rar
Do bạn lên trang web của microsoft rồi express update , mcrosoft cài đặt phần mềm kt bản quyền , hãy chạy íntaller.bat , nó sẻ diệt bảng thông báo bản quyền và win của bạn trở thành có bản quyền . nếu bạn đã lở chạy trước rối thì bạn phải vào window\sytem32\ để xóa 2 file này wgatray.exe.old và wgalogon.dll.old , sau đó làm lại bước 1 rối mói chạy installer.bat
Chúc thành công
Bạn vào đây để down về trước nhé rồi làm theo hướng dẫn sau .
http://rapidshare.com/files/240371903/Win_Genuine_Advantage_Validation.rar
Do bạn lên trang web của microsoft rồi express update , mcrosoft cài đặt phần mềm kt bản quyền , hãy chạy íntaller.bat , nó sẻ diệt bảng thông báo bản quyền và win của bạn trở thành có bản quyền . nếu bạn đã lở chạy trước rối thì bạn phải vào window\sytem32\ để xóa 2 file này wgatray.exe.old và wgalogon.dll.old , sau đó làm lại bước 1 rối mói chạy installer.bat
Chúc thành công

thuy linh

25/06/2009 - 14:54
Bạn làm như sau:
Disable WGA Notifications
1. Log on to the computer by using an account that has administrative permissions.
2. Make sure that the WGA Notifications version that exists on the computer is a pilot version. The version format for the pilot version is 1.5.0532.x. In this case, you can uninstall versions 527-532 only. For example, you can uninstall versions that range from 1.5.0527.0 to 1.5.0532.2. To find the WGA Notifications version, follow these steps:a. Click Start, and then click Control Panel.
b. Double-click Add or uninstall Programs, locate and then click Windows Genuine Advantage Notifications, and then click Click here...
Bạn làm như sau:
Disable WGA Notifications
1. Log on to the computer by using an account that has administrative permissions.
2. Make sure that the WGA Notifications version that exists on the computer is a pilot version. The version format for the pilot version is 1.5.0532.x. In this case, you can uninstall versions 527-532 only. For example, you can uninstall versions that range from 1.5.0527.0 to 1.5.0532.2. To find the WGA Notifications version, follow these steps:a. Click Start, and then click Control Panel.
b. Double-click Add or uninstall Programs, locate and then click Windows Genuine Advantage Notifications, and then click Click here for support information.
c. In the Support Info dialog box, verify the version number, and then click Close.

3. Rename the following files by changing the extension to .old:• Rename %Windir%\system32\WgaLogon.dll to %Windir%\system32\WgaLogon.old
• Rename %Windir%\system32\WgaTray.exe to %Windir%\system32\WgaTray.old

4. Restart the computer.


Manually uninstall WGA Notifications
1. Log on to the computer by using an account that has administrative permissions.
2. Make sure that the WGA Notifications version that exists on the computer is a pilot version. The version format for the pilot version is 1.5.0532.x. In this case, you can uninstall versions 527-532 only. For example, you can uninstall versions that range from 1.5.0527.0 to 1.5.0532.2. To find the WGA Notifications version, follow these steps: a. Click Start, and then click Control Panel.
b. Double-click Add or uninstall Programs, locate and then click Windows Genuine Advantage Notifications, and then click Click here for support information.
c. In the Support Info dialog box, verify the version number, and then click Close.

3. Rename the following files by changing the extension to .old:• Rename %Windir%\system32\WgaLogon.dll to %Windir%\system32\WgaLogon.old
• Rename %Windir%\system32\WgaTray.exe to %Windir%\system32\WgaTray.old

4. Restart the computer.
5. Unregister LegitCheckControl.dll by using Regsvr32. To do this, follow these steps:a. Click Start, click Run, type cmd, and then click OK.
b. At the command prompt, type the following, and then press ENTER:
Regsvr32 %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll /u

6. Restart the computer.
7. Click Start, click Run, type cmd, and then click OK.
8. At the command prompt, delete the following files by typing the Del command. Press ENTER after you type each command.• Del %Windir%\system32\wgalogon.dll
• Del %Windir%\system32\WgaTray.exe
• Del %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll

9. At the command prompt, type regedit.
10. Locate and then right-click the following registry subkeys. Click Delete after you locate each subkey.• HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\ CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon
• HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\ CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon
• HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows \CurrentVersion\removeremove\WgaNotify

11. Restart the computer.

Chúc bạn thành công.
Đọc thêm

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn