Ghost Windows Server 2000/2003?

Công ty tôi có một máy chủ chạy ứng dụng, máy này chạy hệ điều hành Microsoft Windows Server 2000 Standard Service Pack 4. Tôi thử dùng Norton Ghost để ghost máy chủ hiện tại, rồi ghost lại lên một máy mới có cấu hình cao hơn, nhưng sau khi ghost lại máy mới không khởi động vào được hệ điều hành. Có cách nào để chuyển được toàn bộ ứng dụng sang máy mới mà không phải cài đặt lại từ đầu không? Cám ơn.
thuy linh
thuy linh
Trả lời 11 năm trước
Norton Ghost dành các các hệ điều hành desktop. Với các hệ điều hành máy chủ bạn cần phần mềm khác, chẳng hạn - Symantec Backup Exec System Recovery 8.5 Server Edition (tải bản dùng thử 60 ngày đầy đủ tính năng ở http://www.symantec.com/business/backup-exec-system-recovery-server-edition) - Acronis® True Image EchoTM Server for Windows: http://www.acronis.com/enterprise/products/ATISWin/fullfeatures.html