Làm sao để đánh số trang từ trang thứ hai trong word 2010?

Em muốn đánh số trang từ trang thứ hai trong word 2010 thì làm thế nào ạ? Em đánh số trang như bình thường rồi xóa số đầu trang đi thì nó sẽ bị xóa hết số thứ tự trang mất nên em không biết làm thế nào cả.

Minh Nguyen
Minh Nguyen
Trả lời 1 năm trước

bạn làm như sau này

trỏ chuột vào đầu trang bất kỳ mà bạn muốn đánh số trang ->>Page Layout -> Breaks -> Next Page để tách văn bản thành 2 section khác nhau ->>chọn Insert -> Page numbers -> Format page numbers ->> trong hộp thoạiPage Number Format, chọn kiểu đánh số trang trong Number format và chọn Start at là 1 hoặc giá trị bắt đầu bất kỳ các bạn muốn bắt đầu đánh dấu trang. Sau đó nhấn OK ->> bạn chọnInsert -> Header/Footer hoặc chọn Page number để đánh dấu trang, sau đó chọn kiểu đánh dấu trang.

Ví dụ đánh dấu trang ở giữa phía dưới trang ->> bạn xóasố trang ở section 1 các bạn cần ngắt liên kết giữa 2 section bằng cách nhấn bỏ màu vàng của Link to Previous trong phần Design của Header & Footer Tools. Sau khi đã ngắt 2 section các bạn nhấn vào Footer Section 1 và xóa số trang và kiểu đánh dấu trang và nhấn Close Header and Footer.a