Tôi muốn tạo một trang WEB cho bản thân nhưng chư biết làm thế nào. Ai biết chỉ dùm

Nguyen Hoang Lam
Nguyen Hoang Lam
Trả lời 11 năm trước
Trước hết bạn cần xác định mình tạo web cho mục đích gì đã ,nếu làm cho bản thân bạn thio2 mình nghĩ nên tạo một blog trên yahoo là hay nhất .Chúc bạn thành công