Làm thế nào để ngăn chặn những Flash khi mở một trang Web trên Internet?

member
member
Trả lời 12 năm trước
Bạn có để ngăn chặn việc hiển thị file dạng Flash như sau : 1. Bấm Start --> chọn Run --> gõ Regedit --> bấm OK 2. Bạn tìm theo đường dẫn sau [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility] 3. Bạn tìm Key có tên là , nếu không có thì tạo ra nó {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} 4. Thiết lập giá trị REG_DWORD có tên là Compatibility Flags và giá trị bằng 400 ( hexa ) 5. Khởi động lại máy tính
Nguyễn Đức Tình
Nguyễn Đức Tình
Trả lời 12 năm trước
Bạn hãy dùng NoScript [b][blue]NoScript là một chương trình mở rộng miễn phí có thể cài đặt vào trình duyệt web Firefox, Flock, Seamonkey và một số trình duyệt trên nền Firefox khác. Nó là một chương trình mã nguồn mở được phát triển nhằm giúp người dùng lướt web được an toàn hơn bằng cách nhận diện và ngăn chặn những tập lệnh Javascript có trong các trang web đang truy cập[/blue][/b]. Từ đó, bạn có thể “cho phép hoặc ngăn chặn” chúng hoạt động trên trang web bạn mở. NoScript còn có thể ngăn chặn những đoạn[b] Flash[/b] và những Plug-in nguy hại tiềm ẩn khác có chứa [b]XSS[/b] (XSS là một kỹ thuật tấn công website bằng cách chèn vào các trang web động như ASP, PHP, CGI, JSP… những thẻ HTML hay các đoạn mã script nguy hiểm có thể gây nguy hại cho người sử dụng khác khi truy cập vào). NoScript có thể được tải về tại [blue]https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/722[/blue] bằng cách nhấn chuột vào nút “Install Now” màu xanh. Quá trình cài đặt rất đơn giản. Sau khi cài đặt xong, biểu tượng NoScript xuất hiện ở góc dưới bên phải cửa sổ trình duyệt Firefox, và mặt định là “ngăn chặn” tất cả các tập lệnh Javascript của các trang web được truy cập, mặt dù Firefox của bạn đã mặt định cho phép mở tập lệnh Javascript trước đây (Tools|Options|Content|Enable JavaScript and Enable Java). Khi truy cập vào một trang web có chứa những tập lệnh bị chặn, một âm thanh nhỏ phát ra thông báo và một cảnh báo xuất hiện (tương tự như một popup blocker) trên Firefox. Khi bạn rê chuột qua biểu tượng NoScript, bạn sẽ thấy số lượng các đoạn mã <script> được cho phép hoạt động trên trang đang duyệt. Nếu thấy chữ “S” toàn màu trắng xuất hiện mà không phải là các chữ “S” màu xanh, nghĩa là không có tập lệnh nào được NoScript phát hiện vì vậy bạn không cần phải “cho phép hay ngăn chặn” tập lệnh Javascript nào cả. Bạn có thể nhấn chuột trái vào biểu tượng NoScript, vào phần Options để điều chỉnh (nhãn General), xem danh sách các trang web mà bạn đã cho phép các tập lệnh hoạt động (nhãn Whitelist)… Bạn cũng có thể thực hiện các bước này tương tự bằng cách nhấn chuột phải lên bất kỳ vị trí nào trên trang web đang duyệt, chọn phần NoScript để thực hiện.