Bảng danh mục các trang web đã truy cập của tôi đã quá nhiều. Làm sao để xóa bớt đi?

mrhung
mrhung
Trả lời 12 năm trước
Ở cửa sổ web , phía trên cùng chọn tool --> option---> history ----> clear hoặc nếu bạn muốn giữ lại một ít thì chọn số 10 , 20 .....
Nguyễn Dao Trường
Nguyễn Dao Trường
Trả lời 12 năm trước
Bạn nên sử dung phần mềm TracksEraserPro có rất nhiều trên các DDTH khi tải về đã có cả bẻ khóa rùi chỉ việc tải về cài đặt và thực hiện là xong.Ngoài nhiệm vụ mà bạn đang cần nó còn don dẹp sach sẽ cho hệ điều hành windows luôn luôn như mới cài đặt nữa.Chuc ban thành công
Nguyễn Tuấn Long
Nguyễn Tuấn Long
Trả lời 12 năm trước
Ctrl + H, ở bất kì trình duyệt nào đều hiện History ra... thích xóa gì thì xóa !