Những kỹ năng cần thiết để tổ chức sự kiện chuyên nghiệp?

Lê thúy hằng
Lê thúy hằng
Trả lời 9 năm trước

Nhanh nhạy, năng động, sáng tạo, có đầu óc tổ chức, biết cách xoay xở tình thế và ứng phó trong mọi tình huống…, đó là những kỹ năng tổ chức sự kiện cần thiết của những người làm công việc tổ chức sự kiện.

“Ý tưởng là ưu tiên số 1″ – đó là khẳng định của những ai làm cho công ty tổ chức sự kiện. Dự một lễ hội hoặc quảng cáo sản phẩm, bạn sẽ được tham gia nhiều trò chơi độc đáo, bất ngờ bởi cách tổ chức ấn tượng.