Tại sao ý thức mang tính chủ quan? Lấy ví dụ

Tại sao ý thức mang tính chủ quan? Lấy ví dụ

Thao Nguyen
Thao Nguyen
Trả lời 2 năm trước

bạn tham khảo nha

ý thức là sự phản ánh của bộ não thông qua các giác quan về thế giới bên ngoài. Bộ não và các giác quan của chúng ta giống như một cái gương phản chiếu thế giới bên ngoài, hình ảnh của thế giới trong gương chính là ý thức. Vấn đề là cái gương đó có thể lồi, có thể lõm, có mờ, có thể, sáng... tùy thuộc vào mỗi cá nhân khác nhau. Đấy chính là tính chủ quan của ý thức.

Thế nhưng nên nhớ một điều là "cái gương" đó cho dù méo mó thế nào thì ảnh trong nó không phải là "ảo ảnh" mà là "ảnh thật". Và nó cũng là con đường duy nhất để chúng ta mỗi cá nhân có thể cảm nhận được thế giới xung quanh mình

Xuân Ngọc
Xuân Ngọc
Trả lời 2 năm trước

có một bài tương tự bạn xem tham khảo nha

https://vatgia.com/hoidap/4383/269843/chung-minh-quot-hinh-anh-cua-tam-ly-la-hinh-anh-chu-quan-ve-the-gioi-khach-quan-quot.html