Ý thức là gì ? Trình bày bản chất của ý thức?

Mọi người giúp e câu trên với! em cảm ơn

Mai Ngọc
Mai Ngọc
Trả lời 2 năm trước

đây có phần trình bày câu hỏi của cậu nè

https://vatgia.com/hoidap/4808/391647/ban-chat-cua-y-thuc-la-gi-cho-vi-du.html

Vũ Thu Dung
Vũ Thu Dung
Trả lời 2 năm trước

ý thức là một phạm trù song song với phạm trù vật chất, là sự phản ánh thế giới vật chất khách quan vào bộ óc con người và có sự cải biến và sáng tạo.

bản chất:
Ý thức là sự phản ánh năng động, sáng tạo thế giới khách quan vào bộ óc con người, là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.
- tính chất năng động, sáng tạo: thể hiện ở khả năng hoạt động tâm sinh lí của con người trong việc định hướng tiếp nhận, lưu trữ thông tin và trên cơ sở những thông tin đã có nó có thể tạo ra những thông tin mới và phát hiện ý nghĩa thông tin được tiếp nhận. Vd: trước khi lên tàu vũ trụ bay lên mặt trăng, con người đã có rất nhiều thông tin về mặt trăng. Sau khi đặt chân lên mặt trăng, con người sẽ khám phá những thông tin mới và loại bỏ những thông tin sai lầm về mặt trăng. Nó còn được thể hiện trong quá trình con người tạo ra những ý tưởng, giả thuyết, huyền thoại,... trong đời sống tinh thần của mình hoặc khái quát bản chất, quy luật khách quan, xây dựng các mô hình tư tưởng, tri thức trong hoạt động của con người. Vd: nhà văn viết một câu truyện, trong nội dung chính, tác giả có thể sáng tạo ra nhiều tình tiết khác nhau trong câu chuyện.
– Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. Điều đó có nghĩa là nội dung của ý thức là do thế giới khách quan quy định, nhưng nó không còn y nguyên như thế giới khách quan mà nó đã được cải biến thông qua lăng kính chủ quan (tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, kinh nghiệm, tri thức, nhu cầu,...) của con người
– ý thức là một hiện tượng xã hội mang bản chất xã hội: ý thức ra đời và tồn tại gắn liền với hoạt động thực tiễn, chịu sự chi phối của quy luật tự nhiên, xã hội và được quy định bởi nhu cầu giao tiếp xã hội và các điều kiện sinh hoạt hiện thực của đời sống xã hội. Với tính năng động, ý thức sáng tạo lại hiện thực theo nhu cầu của thực tiễn xã hội.