Triết học có vai trò gì với đời sống ??

Tớ muốn hỏi là đối với các bác thì triết học có ý nghĩa gì, và các bác thích triết học nào?
Phố mùa đông
Phố mùa đông
Trả lời 14 năm trước
Triết học à? Vật chất quyết định ý thức, đó là triết học. Thực tế cuộc sống: đói thì chẳng nghĩ được cái gì khác ngoài việc kiếm đồ ăn cho cái dạ dày! Cung lớn hơn cầu thì mất giá, cầu lớn hơn cung thì được giá, đó là triết học. Thực tế, khi đi tán gái, cô có duyên thì nhiều người theo (cầu lớn hơn cung) nên phải cạnh tranh khốc liệt hơn! v.v và v.v...