Ở đây chỉ có mô hình, còn chương trình điều khiển thì sao ?

Chỉ thây co mô hình còn việc mình dùng chương trình ji để điều khiển , chứ thấy mấy cách khác nhau , có thể cho biết thông tin chi tiết về mô hình này dc ko , giá cả thưong lượng như thế nào , còn viec ship hàng nữa , chủ yếu là cách thức để liên hệ nhanh hơn 1 chút dc ko ,như sdthoai , chứ chờ gởi email thì lâu wa .
Chưa có câu trả lời nào