Em muốn biết thêm thông tin về các lại máy tính khoa học được đem vào phòng thi năm 2009?

Em muốn biết thêm thông tin về các lại máy tính khoa học được đem vào phòng thi năm nay. Em rất thích dùng máy Casio FX 570MS, không biết là có được cùng em vào phòng thi không?
tun cua di
tun cua di
Trả lời 11 năm trước
Theo quy định thì các máy tính cầm tay được sử dụng trong phòng thi gồm: đối với nhãn hiệu Casio có các loại: Casio fx95, fx220, fx500A, fx500MS, fx570MS, fx570ES; đối với nhãn hiệu Sharp có các loại: Sharp EL124A, EL250S, EL506W, EL509W; đối với nhãn hiệu Canon có các loại: Canon FC45S, LS153TS, F710, F720. Ngoài ra, thí sinh có thể sử dụng các máy tính cầm tay có tính năng tương đương các loại máy kể trên. Như vậy máy tính Casio FX 570MS hoàn toàn được phép sử dụng trong phòng thi.