E có được học 1 lúc 2 trường ĐH năm 2010 ko?

Em năm nay là sinh viên năm thứ 3 ĐH QGHN. Em sẽ tốt nghiệp chuyên ngành Toán-Tin ứng dụng vào tháng 6/2011. Em dự định năm nay thi và học tiếp vào trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân nhưng em thắc mắc nếu em đỗ em có được học một lúc 2 trường? Nếu không được học một lúc 2 trường thì em có thể bảo lưu kết quả để sang năm tốt nghiệp mới học được không?( theanhpv@gmail.com)
tun cua di
tun cua di
Trả lời 13 năm trước
Như Ban tư vấn đã trả lời trước đây, không có quy định nào cấm sinh viên học một lúc hai trường cả. Tuy nhiên em chỉ nên học hai trường nếu phân bổ được thời gian, bên cạnh đó em cũng đáp ứng được điều kiện để thi hết học phần. Theo Ban tư vấn thì em có thể xin bảo lưu kết quả điểm thi ĐH năm 2010 trong vòng 1 năm để hoàn thành khóa học bên trường ĐH Quốc gia HN.