Năm 2009 chỉ tiêu được chia đều cho 2 khối hay lấy đủ khối A thì không tuyển thêm khối D nữa?

Em được biết là ngành Ngoại thương của trường ĐH Cần Thơ năm nay có chỉ tiêu là 150 nhưng tuyển 2 khối A,D1. Vậy chỉ tiêu được chia đều cho 2 khối hay lấy đủ khối A thì không tuyển thêm khối D nữa? Nếu được chia ra thì khối nào có chỉ tiêu nhiều hơn?
tun cua di
tun cua di
Trả lời 11 năm trước
Ngành Ngoại Thương của ĐH Cần Thơ tuyển sinh hai khối A và D1 nên chắc chắn trường phải dự kiến chỉ tiêu phân bổ ngay từ đầu. Tuy nhiên, việc phân bổ cụ thể như thế nào thì nhà trường sẽ chờ sau khi có kết quả thi. Theo thông tin từ phía nhà trường thì chỉ tiêu phân bổ cho khối A sẽ nhiều hơn khối D1.