Hãy cho biết giá dầu tăng cao thì nền kinh tế của VN sẽ bị lũng đoạn thế nào?có biện pháp nào để kiềm giá?

tu
tu
Trả lời 15 năm trước
Một nền kinh tế èo uột luôn luôn tăng giá suốt gần 33 năm nay rồi thì chẳng có biện pháp gì để kềm giá, những đồng tiền có mệnh giá nhỏ như 1đ, 2đ không có cơ hội cho người dân sử dụng đủ biết sự lũng đoạn kinh tế như thế nào nhưng không ai dám nói thẳng sự thật, đừng biện hộ cho giá dầu tăng cao. Ở nước ngoài giá dầu tăng vẫn không ảnh hưởng đến giá tiêu dùng của người dân, ở VN chỉ lợi dụng tăng giá để bao che cho đồng tiền không có giá trị.
trang
trang
Trả lời 15 năm trước
bạn dùng đậi từ ta trong hưởng lợi có lẽ không bao giờ đúng ! Người VN. thì khi gian khổ có thể xẻ chia ,chứ hưởng lợi thì không bao giờ !...Lũng đoạn kinh tế là việc làm thường xuyên của nhà nước ta ,còn muốn kềm giá ư? rất dễ ,chỉ cần cho tự do nhập khẩu xăng dầu ,bỏ độc quyền 10 đầu mối nhập là dân đã sướng lắm rồi .