Trong điều kiện nền kinh tế không có lạm phát thì tiền tệ có giá trị theo thời gian hay không?Hãy giải thích

tu
tu
Trả lời 15 năm trước
Không có lạm phát chỉ là điều lý thuyết mà thực tế thường không xảy ra. Nguyên nhân chủ yếu là do không thể xác định được chính xác tuyện đối lượng tiền và lượng hàng trong lưu thông. Chúng thay đổi thường xuyên và người ta chỉ đánh giá tương đối sự cân bằng giữa chúng mà thôi. Còn nếu tuyệt đối cân bằng dù chỉ là lý thuyết thì hiển nhiên là giá cả không đổi vì ngược lại thì toàn bộ lý luận và bài toán ngân sách không có lời giải.