Cần dữ liệu về các chỉ số tài chính của công ty niêm yết Việt Nam,làm cách nào để có thông tin?

Tôi cần tìm thông tin về chỉ số tài chính của một số công ty niêm yết Việt Nam (ROE, ROA, Adjusted EPS, Sales Growth, Profits Growth). Tôi đã vào một số website như www.bsc.com.vn, www.ssi.com.vn, www.bvsc.com.vn, www.vcbs.com.vn, www.vse.org.vn thì có một số thông tin nhưng không có thông tin sắp xếp một cách có hệ thống theo từng công ty và từng năm. Rất khó sử dụng và so sánh. Nếu có dữ liệu công bố của các công ty thì tôi tự tính cũng được. Nhưng hơi mất thời gian, mà trong các website kia thì lại không có đầy đủ. Tôi nghĩ chắc các công ty chứng khoán phải tính sẵn các chỉ số này (vì thực ra chỉ là số liệu quá khứ mà thôi). Ai biết công ty chứng khoán/ đơn vi nào bán các thông tin trên để tôi mua cho tiện hoặc có cách nào để có nhanh các thông tin trên. Xin cảm ơn.
Trả lời 12 năm trước
Tôi thấy ở đây có những thông tin hữu ích cho bạn: www.asset.vn, www.stockbiz.vn
ck_republic
ck_republic
Trả lời 11 năm trước
Bạn hãy vào www.smes.vn, sau đó "SMES và nhà đầu tư" và tải files "kết quả giao dịch" và "các chỉ tiêu tài chính". Ở đó bạn sẽ có đầy đủ thông tin được sắp xếp theo hệ thống và được cập nhật tương đối tốt. nếu cần thêm thông tin bạn có thể liên hệ với tôi ck_republic@yahoo.com
le duc tuan
le duc tuan
Trả lời 10 năm trước
Trích dẫn:
Từ bài viết của ck_republic
Bạn hãy vào www.smes.vn, sau đó "SMES và nhà đầu tư" và tải files "kết quả giao dịch" và "các chỉ tiêu tài chính".
Ở đó bạn sẽ có đầy đủ thông tin được sắp xếp theo hệ thống và được cập nhật tương đối tốt.

nếu cần thêm thông tin bạn có thể liên hệ với tôi ck_republic@yahoo.com

Phần mềm tra cứu văn bản pháp luật trực tuyến

http://luatgianguyen.com.vn
Phần mềm tra cứu văn bản pháp luật trực tuyến tổng hợp tất cả các văn bản quy phạm pháp luật của Chính Phủ, Thủ Tướng Chính Phủ, Quốc Hội, các bộ, ngành... từ trước năm 1975 đến nay. Các văn bản mới ban hành, cũng như đã hết hiệu lực sẽ được cập nhật hằng ngày trên phần mềm. Giúp cho các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, ủy ban... có thể quản lí và tra cứu văn bản pháp luật 1 cách nhanh nhất, tiện lợi nhất.

Hunghh
Hunghh
Trả lời 9 năm trước

Chúng tôi chuyên cung cấp dữ liệu tài chính, chứng khoán chính xác sau chia tách các mã niêm yết.

Contact: Mr Hưng

MB: 09 7 9 591 854

www.investonline.vn

Skype: hunghhvn

lê đặng trung hiếu
lê đặng trung hiếu
Trả lời 9 năm trước

Dữ liệu stock, forex, hàng hóa miễn phí của vietstock, cập nhật tự động, tiện lợi hơn việc copy dữ liệu hằng ngày rất nhiều

http://forum.vietstock.vn/threads/222566-Su-dung-Vietstock-Updater-cap-nhat-mien-phi-du-lieu-HOSE-HNX-UpCOM