Gian hàng bánRao vặtTư vấnHỗ trợThêm
  Bí quyết bán hàng Online  Thông báo  Đăng ký  Đăng nhập

Tài sản lưu động là gì? Ví dụ tài sản lưu động?

Hung Nguyen18/11/2019 - 12:20

Lượt xem 15

tài sản lưu động là gì? Ví dụ về tài sản lưu động. 

Anh chị giải thích cho em khái niệm này với ạ.

  • Cũ nhất
  • Mới nhất
  • Có ích nhất

Xuân Ngọc

18/11/2019 - 12:23

tài sản lưu động là biểu hiện dưới hình thái vật chất của các thành phần tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh sản xuất (các thành phần này còn được gọi là đối tượng lao động).

Ví dụ tài sản lưu động

- Tài sản lưu động sản xuất: Các loại nguyên vật liệu, nhiên liệu, phụ tùng thay thế… dự trữ sản xuất và các loại sản phẩm dở dang, bán thành phẩm đang trong quá trình sản xuất.

- TSLĐ lưu thông: Các loại tài sản nằm trong quá trình lưu thông như thành phẩm chờ tiêu thụ, vốn trong thanh toán...

tài sản lưu động là biểu hiện dưới hình thái vật chất của các thành phần tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh sản xuất (các thành phần này còn được gọi là đối tượng lao động).

Ví dụ tài sản lưu động

- Tài sản lưu động sản xuất: Các loại nguyên vật liệu, nhiên liệu, phụ tùng thay thế… dự trữ sản xuất và các loại sản phẩm dở dang, bán thành phẩm đang trong quá trình sản xuất.

- TSLĐ lưu thông: Các loại tài sản nằm trong quá trình lưu thông như thành phẩm chờ tiêu thụ, vốn trong thanh toán, vốn bằng tiền…

Để phân biệt sự khác nhau giữa tài sản lưu động và tài sản cố định thì em xem ở đây

https://vatgia.com/hoidap/4808/110637/giup-minh-phan-tich-su-khac-nhau-giua-tai-san-co-dinh-va-tai-san-luu-dong-voi.html

Đọc thêm

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn