Gian hàng bánRao vặtTư vấnHỗ trợThêm
  Giỏ hàng  Đã xem  Thông báo  Đăng ký  Đăng nhập

Nước ta theo chế độ CNXH hay XHCN?

Nãi Nãi29/08/2019 - 21:28

Lượt xem 33

Chào cả nhà cho em hỏi là Nước ta theo chế độ CNXH hay XHCN?

  • Cũ nhất
  • Mới nhất
  • Có ích nhất

Thiển Bạch

30/08/2019 - 08:22

Bạn có thể đọc thêm bài viết này, hi vọng sẽ giúp ích đến vấn đề bạn đang bận tâm

https://vatgia.com/hoidap/4383/251701/xhcn-va-cnxh-co-gi-khac.html

Bạn có thể đọc thêm bài viết này, hi vọng sẽ giúp ích đến vấn đề bạn đang bận tâm

https://vatgia.com/hoidap/4383/251701/xhcn-va-cnxh-co-gi-khac.html

Nước ta theo chế độ CNXH vì Nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội là sự vận dụng những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với quá trình phát triển đất nước qua các thời kỳ. Thời kỳ trước đổi mới, nhận thức về xã hội xã hội chủ nghĩa đã được Đảng ta phác thảo ban đầu trong các văn kiện Đại hội từ năm 1954 đến năm 1986. Nhìn một cách tổng thể, thời kỳ này, chúng ta chưa xác định được mô hình và những đặc trưng cụ thể của xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Nước ta theo chế độ CNXH vì Nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội là sự vận dụng những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với quá trình phát triển đất nước qua các thời kỳ. Thời kỳ trước đổi mới, nhận thức về xã hội xã hội chủ nghĩa đã được Đảng ta phác thảo ban đầu trong các văn kiện Đại hội từ năm 1954 đến năm 1986. Nhìn một cách tổng thể, thời kỳ này, chúng ta chưa xác định được mô hình và những đặc trưng cụ thể của xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn