Như thế nào là hoá đơn hợp pháp, hoá đơn bất hợp pháp? Ai giải thích cho em hiểu với!

Em có một thắc mắc đó là: " Như thế nào là hoá đơn hợp pháp?;hoá đơn bất hợp pháp?".Em mong được sự giúp đỡ của các anh chị để em được hiểu rõ hơn về vấn đề này!
Trả lời 14 năm trước
1. Thứ nhất là hóa đơn đó đầy đủ các thông tin như trên đã trình bày. Có một số trường hợp hóa đơn cũng đầy đủ những thông tin trên nhưng là hóa đơn giả hoặc hóa đơn 3 liên nhưng số tiền trên 3 liên đó ghi khác nhau. Như vậy cũng gọi là hóa đơn bất hợp pháp. Để tránh nhận phải hóa đơn giả, bạn nên soi hóa đơn đó lên trên máy soi tiền, các chi tiết in chìm trên tờ hóa đơn đó sẽ phát quang y như tiền thật vậy. 2. Thứ hai là bạn cũng nhận được hóa đơn thật nhưng là của công ty ma lập ra để bán hóa đơn. Trong trường hợp này thì sẽ gặp rắc rối với cơ quan thuế nếu như doanh nghiệp đó nằm trong sổ đen của cơ quan này. Cho nên nếu bạn mua hàng hóa thực sự của công ty đó thì nên tìm hiểu kỹ càng.